Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Artikler

Krisesentersekretariatet
Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994. KSS arbeider samfunnspolitisk og faglig og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig.
KSS jobber mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.


Rød knapp - tips.kripos.no
Rød knapp er et bilde av en rød knapp med POLITI skrevet i hvitt, med en lenke til Kripos tipsmottak tips.kripos.no. Begrepet rød knapp er politiets mulighet til å synliggjøre seg på nettsteder hvor barn og unge ferdes. Kripos oppfordrer flest mulig til å legge den røde knappen på sitt nettsted og lenke til tips.kripos.no.
Jo flere tips politiet mottar, jo større grunnlag har politiet til å identifisere voksne som utgjør en trussel mot barn.

Du er her: Startsiden