Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Tilbud til menn

Krise- og Kompetansesenteret i Hønefoss gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Senteret har også et botilbud for menn. Pr i dag har vi 3 rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok.

Botilbudet er nytt fra 01.01.2010. Det vises til Lov om kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven, endring trer i kraft 1/1 - 2010)

Menn er velkomne til å ta kontakt. Ta gjerne en telefon eller ta en tur til oss for en uforpliktende samtale. Kanskje vi kan bidra til å synliggjøre dine valg og de utfordringene du står ovenfor.

Du er her: Startsiden Vårt tilbud Tilbud til menn